WORKSHOP: FRÅN DRÖM TILL VERKLIGHET

Många har en dröm om att starta eget eller kanske kunna arbeta deltid med sin hobby. Under denna heldags workshop går vi igenom tre block med vardera tre moduler, förutsättningarna grundarbetet och hur man sätter igång. Målsättningen är att ni efter dagen kommer att ha verktyg att fortsätta förfina planen hemma och därefter sätta igång att förverkliga er dröm.

DE TRE MOMENTEN:

1) Förutsättningarna
2) Grundarbetet
3) Komma igång

Utmärkt för: Destinationer, företagsgrupperingar, enskilda företag och privatpersoner som vill förverkliga sina drömmar. Max 10 deltagande affärsidéer/företag per träff. Varje deltagande kan bestå av 1 – 3 personer.
Tid: Heldag.
Pris: 25 000 kr ex moms (Ev. resor och boendekostnader tillkommer)

“Många går omkring med drömmar som borde förverkligas. Under denna workshop skapar vi förutsättningarna för att drömmar blir verklighet. “
Jerry Engström

Denna workshop är en vidareutveckling och en fördjupning av den populära föreläsningen “Entreprenörskap – När drömmar blir verklighet“.
Jerry Engström

I.FÖRUTSÄTTNINGARNA

I detta block går vi igenom förutsättningarna som krävs för att du ska kunna gå från tanke till handling. Vi går igenom din dröm och försöker visualisera den samtidigt som vi går igenom bland annat trygghet och rädslor samt tidsaspekter som kommer påverka dig under resan.  

II. GRUNDARBETET

Nu sätter vi samman byggstenarna i din dröm. Vilken är din målgrupp och vad är deras alternativ. Vi ser över vilka emotionella och funktionella behov din dröm löser och hur du kan särskilja den från redan existerande lösningar. Vi går även igenom hur du bygger förtroende för det du vill skapa. 

III. SÄTTA IGÅNG

När vi gått igenom dina förutsättningar och gjort grundarbetet finns det inget som bör hindra dig från att komma igång. Vi går igenom hur man får saker gjort och hur en strategi och handlingsplan kan se ut. Vi går även igenom tips på hur du kan ta din dröm till högre nivåer genom samarbete med andra. 

EGET ARBETE

Under dagen kommer du få arbetsdokument som hjälper dig att steg för steg gå från dröm till handlingsplan.

GRUPPDISKUSSIONER

Tillsammans med personer i samma situation som du hjälper vi till att lyfta varandras idéer.

INSPIRATION

Varje block och delmoment innefattar exempel från verkligheten och arbetsövningar som kommer hjälpa dig framåt.

Denna workshop har genomförts bland annat under UTEFEST samt uppdelar i moduler i utbildningen “Friluftsliv och Företagande i Höga Kusten” vid Folkhögskolan i Örnsköldsvik.