3. LÅT OSS SKAPA ETT BÄTTRE SAMTALSKLIMAT!

Om vision och verklighet skiljer sig åt har alla ett ansvar att belysa problemet och bidra med förslag på konkreta lösningar. Men företagare vågar inte kritisera myndigheternas osunda konkurrens av rädsla för att det skall påverka verksamheten negativt.
– Låt oss skapa ett samtalsklimat med bättre dialog och forum för diskussioner!

2016 tillsatte regeringen en utredare som skall föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. I uppdraget specificeras att utredaren skall föreslå hur “kontaktytorna mellan bl.a. myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhället kan utvecklas.” Rapporten ska vara klar i december 2017. Det är positivt.

Runt om i Sverige etableras gratis ställplatser intill befintliga campingar, gratis vandringar som konkurrerar med guideföretag och gratis upplevelseparker för miljonbelopp som konkurrerar med besöksnäringen.

“Alla offentliga aktörer bör utforma en egen policy om hur de ska undvika att begränsa konkurrensen genom sina säljverksamheter.Konkurrensverket.

För att få till en lösning ger Konkurrensverket praktiska råd till beslutsfattare inom stat, kommuner och landsting. De anser att myndigheter årligen – gärna i samband med årsbokslut – bör se över om/hur man bedriver osund konkurrerar mot näringen. Framförallt i en snabbrörlig bransch som besöksnäringen: “Verksamheter och förutsättningar ändras över tid, det är därför översyn behöver ske upprepade gånger. Alla offentliga aktörer bör också genomföra en särskild kontroll när de startar nya eller expanderar befintliga verksamheter.”

Detta är glasklart. Ändå visar Konkurrensverket på att myndigheters osunda konkurrens ökar.  Hur kan det komma sig? Varför är detta inget som lyfts oftare? Varför säger ingen ifrån?

utmaning besoksnaringen

VARFÖR SÄGER INGEN “STOPP – NU RÄCKER DET”?

Beslut som gratis campingplatser, gratis vandringar till utländska turister och gratis upplevelseland borde få varningsklockor att ringa i huvudet hos varje offentligt anställd som arbetar inom besöksnäringen. Någon borde rimligen reagera och säga:  “Men vänta, är det verkligen rimligt att vi investerar miljoner i något som kommer slå undan benen för existerande entreprenörers verksamheter?”. Varför så få reagerar finns det inget egentligt svar på.

Det som däremot är kartlagt är varför entreprenörerna inte vågar yttra sig när det offentliga startar upp verksamhet som slår mot eller till och med konkurrerar ut befintliga näringar. Sommaren 2016 valde Svenskt Näringsliv att undersöka just varför många företagare tvekar att lämna in klagomål till myndigheter. Svaret blev skrämmande. Var tredje av alla tillfrågade företagare är rädda för att ge kritik då man upplever att det kan påverka deras verksamhet negativt.
– Man vill offentligt inte uttrycka sitt ogillande eller oro utan upplever en risk att det ska gå ut över deras deltagande i till exempel upphandlingar, ärenden och tillstånd som kommunen har på sitt bord, säger Anna Hedensjö Johansson från Svenskt Näringsliv i ett pressmeddelande.

Detta bekräftas även av företagare jag själv pratat med under föreläsningar och workshops. Många företag är rädda för att få problem med tillståndsansökningar eller att inte bli bokade vid offentliga konferenser, julbord, paket- eller pressresor. Därför väljer man att vara tyst. Det är synd för jag är övertygad om att kommentarer skulle uppskattas. Men framförallt är det skrämmande, för det begränsar besöksnäringens utveckling. Det är olyckligt för alla inblandade.

ALLA HAR ETT ANSVAR!

Om vision och verklighet skiljer sig åt har alla ett ansvar att belysa problemet och bidra med förslag på konkreta lösningar.  Vi måste våga fråga och tillåta passionerade diskussioner. Inte fatta beslut bakom stängda dörrar eller sitta tysta och se på när det händer.

Jag hoppas verkligen vi kan skapa ett bättre samtalsklimat mellan myndigheter och turismföretagare.
Tillsammans kan vi ta besöksnäringen till en ny nivå!

/ Jerry Engström, Turismföretagare och Föreläsare och Workshopledare inom platsmarknadsföring och destinationsutveckling.

LÅT OSS LÄRA FRÅN GODA EXEMPEL

Redan idag hittar vi exempel där myndigheter och företag hittar gemensamma lösningar.

  • Öland har man reglerat övernattningar med husvagn och husbil under högsäsong. ”All camping, även enstaka övernattning, som inte sker på campinganläggningar är förbjuden under tiden 15 Juni – 15 Augusti inom de områden som mäkts ut på kartbilaga B.”
  • I Örnsköldsvik har kommunen utökat med 20 ställplatser med el i gästhamnen. Skötseln är utarrenderad och campinglatserna marknadsmässigt prissatta – 200 kr under lågsäsong och 250 kr under högsäsong.
  • Många rastplatser i Sverige är placerade bortom existerande campingar. Här finns toaletter, informationstavlor, sittplatser med bord och soptunnor samt enklare lekpark med gungor och rutschkana. Tillräckligt för att kunna stanna och koppla av längst vägarna men inget som konkurrerar med besöksnäringens aktörer.
  • Sedan ett par år tillbaka bedriver Naturum Kullaberg och Skånes Länsstyrelse ett intimt samarbete med Kullabergsguiderna. En konkret samverkan som har lett till flera positiva vinster för både besökarna och det lokala näringslivet.
  • I Höga Kusten arrangeras årligen några av Sveriges och Europas största friluftsfestivaler. Under dessa tillfällen ges deltagare från hela världen en unik möjlighet att tillsammans få uppleva några av världsarvets mest unika miljöer. Detta tack vare ett nära samarbete och en löpande konstruktiv dialog mellan entreprenörer och Länsstyrelsens parkförvaltare.
  • I Jämtland är den offentliga parkeringsplatsen vid Storulvåns Fjällstation avgiftsbelagd. På parkeringsskyltarna går att läsa att alla intäkter går till skötsel och underhållet av tillfartsvägen till vandringsområdet. Om det blir överskott så går dessa intäkter till läkare utan gränser.

Ovan är bara några exempel på vad som kan hända när offentliga verksamheter och privata företag väljer att samarbeta istället för att konkurrera. Detta gör mig förhoppningsfull.

FÖRSLAG:
– Förbättra dialogen och skapa forum för diskussioner.

Ledarskap handlar inte bara om att kommunicera storslagna visioner och peppa andra – det handlar även om att förstå verkligheten och fatta kloka beslut.

Jag är övertygad om att myndigheter och företagare tillsammans kan göra svensk besöksnäring mer konkurrenskraftig om vi bara hittar bättre sätt att samarbeta. Låt oss därför skapa ett bättre samtalsklimat med förbättrade dialoger och forum för diskussioner, utan rädsla för repressalier.

Låt mig återigen göra tydligt att det pågår många bra initiativ och jag är övertygad om att det inte finns någon myndighet som medvetet vill konkurrera ut besöksnäringens företag. Många gör ett bra jobb. Men om vi ska göra en uppriktig och omsorgsfull ansträngning att ta Svensk besöksnäring till nästa nivå måste vi fatta bra beslut i samtliga led samt våga diskutera både möjligheter och hot mot en ökad omsättning och sysselsättning. Besöksnäringen – vi har en del att reda ut! >>