TANKAR INFÖR VÅRT GEMENSAMMA STRATEGIARBETE

Nu har vi en ny chans att göra om våra 2020 strategier som mest såg ut som önskelistor, menar Jerry Engström, som anser att besöksnäringen är förtjänt av vassare strategier och en bättre fördelning av resurser mellan utvecklingsplaner och praktiskt utförande.
– Se det här som en tidig glimten i ögat julklapp så vi snabbare kan komma igång och få saker gjort.

Just nu börjar ett intensivt arbetet runt om i Sverige. Majoriteten av våra 21 regioner och 290 kommuner ska genom ”dialog” (läs zoom möten med personer med avstängda kameror och menti-frågor) samla inspel för att skapa regionens 2025-strategi, eller kanske till och med en 2030 strategi, inom besöksnäringen. Självklart ska den ”gå i linje med den nationella strategin” och innefatta ordet ”hållbart”.

Det är alltså återigen hög tid att använda uttryck som ”peka ut en riktning”, ”prioritera rätt” och ”genom en gemensam vision sätta X på kartan” genom att ”dra åt samma håll”.

Jag ber om ursäkt om jag låter lite ironisk, det här är såklart ett otroligt viktigt arbete och jag är positiv till att det görs. En gemensam riktning är bra och jag är även väldigt tacksam att jag får vara med i många av dessa processer runt om i Sverige. Men det är därför jag känner att jag måste skriva av mig. Det här är ett allför viktigt arbete för att vi ska slarva bort chansen att skapa vassa strategier och även tänka till ett varv kring hur vi fördelar resurserna mellan skapandet av utvecklingsplaner och faktiskt genomförande. Det här gäller även mig.

“Det här är ett alltför viktigt arbete för att vi ska slarva bort chansen att skapa vassa strategier.”

Jag upplever att vi inom besöksnäringen har en obalans mellan alla de resurser som finns tillgängliga för att ta fram önskelistor, omvärldsanalyser, generella tips kring naturturism och smakutveckling samt andra kartläggningar och de resurser som finns kvar i genomförandefasen; snabb handläggning, bussar, leder, sophantering och tydligt skyltsystem. Jag vet, skyltsystem låter inte alls lika sexigt som en ”framtidsspaning” men det kan vi tyvärr inte ta hänsyn till det just nu då människor inte hittar eller inte får information och inspiration när man besöker våra städer och resecentrum.

“Se det här som en välment glimten i ögat julklapp som gör att vi kan spara resurser till genomförandefasen.”

Vill du läsa mer om dessa tankar så kan du klicka in på denna artikel från Svenskt Näringsliv “Vi behöver diskutera resursfördelningen >>” Men här kommer i alla fall en med glimten i ögat tidig julklapp. En present så vi kanske spar lite tid i denna fas och istället kan lägga mer kraft på att faktiskt uppnå våra gemensamma mål.

1. ÖVERGRIPANDE VISION

Det är bra att inleda arbetet med något som alla kan samlas kring. För att inte fastna redan i detta steg så kan ni använda denna vision och sedan gå vidare:

”X (Lägg till er destination eller kommun här) är tack vare vår unika natur, lokala smaker och levande kultur samt vårt bemötande i världsklass en tillgänglig och hållbar året-runt-destination med tydliga attraktiva erbjudanden för såväl boende såsom den svenska och den internationella besökaren.”

Klart. Nu har vi säkert sparat några timmar och budget som vi lite längre fram kan nyttja till sophantering, skötsel och renhållning. 

Jag är helt för att vi tillsammans skapar en enad riktning. Det är viktigt. 

2. MÅL

Mål är viktigt att ha. I många större företag så väljer man ofta bottom-up eller top-down. Ofta blir det någon hybrid. Men det kan till exempel vara så att man låter respektive region tillsammans med sina säljare med kunskap om sin marknad sammanställa sina tillväxtmål. Dessa mål skickas in till en landschef som sammanställer landets mål och därefter skickar dessa till huvudkontoret där man sedan sammanställer regionala mål till hela företagets tillväxtmål. Därefter utmanas tillväxtmålen och huvudkontoret kan till exempel skicka tillbaka en utmanande order att alla ska höja måltalen med ytterligare ett antal procentenheter. Detta sker ofta baserat på produktkategori så att man i förväg kan förbereda produktion, lager, logistik och distribution. Någonstans hittar man en kompromiss och man enas om ett antal tillväxtmål.

“Förhoppningsvis kan vi använda tiden vi har sparat till att samordna en ordentlig upprustning av våra leder”

En annan väg är att huvudkontoret skickar ut mål som respektive land och region därefter bryter ner till sitt verksamhetsben och sedan återrapporterar när och hur man ska målen. Oavsett modell så följs allt detta upp regelbundet. Minst på månadsbasis.

Tack och lov spar vi i besöksnäringen redan idag rejält med tid i detta steg. I vår målsättning behöver få ta hänsyn till infrastruktur eller välgrundade måltal. De flesta har tidigare kunnat nöja sig med att ange ett antal numeriska, procentuella och rent generella mål. Så för att ta igen tiden du förlorat på att läsa ett långt utlägg om målskapande så kan du använda dessa fem mål. (Fem är en bra siffra)

1. Öka antalet nationella och internationella mogna upplevelser med X%

2. Skapa x antal nya jobb / Öka antalet helårsanställda med X%*

3. Kompetensutveckling genom årlig omvärldsbevakning samt workshops och seminarier.


4. Öka samverkan och samordning av resurser och projekt.


5. Skapa en tillgänglig och hållbar destination – året om.

Så. Det har knappt gått 5 minuter och vi har redan ett antal mål. Förhoppningsvis kan vi använda tiden vi har sparat till att samordna en ordentlig upprustning av våra leder, skapa en bra relation med markägare och kanske till och med ta med kollegorna ut på en friluftsdag och göra vandringsleder brukbara vintertid så vi gör verkstad av allt prat om vintern. Nu vidare till teman.

Det är bra med mål. Men de betyder inget om vi inte skapar förutsättningar för att nå dem och sedan faktiskt utför arbetet. Låt oss göra det, tillsammans.

3. TEMAN / RESEANLEDNINGAR

Det är viktigt att alla känner sig inkluderade genom att vi hittar ett antal teman där de allra flesta verksamheterna i regionen får plats. Om du väljer dessa fyra teman så brukar det bli bra.

Bo, äta, handla. Här är det bra om du nämner lokala smaker, levande centrum och landsbygd. Här kan man även lägga in lite bilder på mer genuina och exklusiva boenden men glöm inte bort stadshotellen.

Naturupplevelser. Skriv något om att vandring är populärt och att cykling är på uppgång. Kanot och fiske är också bra. Här är det även läge att nämna hösten och att vintern såklart också är viktigt för att bli en helårsdestination. Lägg in en bild på en känga på en planka eller en hänvisningskylt med kilometeranvisning. Skidåkning, på platten eller utför visar att ni tänker helår.

Kulturupplevelser.  Här lägger du in musik, teater och annan kultur. Lyft gärna även att platsens historia skall tas tillvara för att förstärka er unika identitet.

Möten, konferens och event. Berätta att det här är ett bra sätt att fylla lågsäsong och stimulerar samverkan.

Så nu har vi fått med alla. Lägg till något kort om att varje ben är viktigt och hur varje ben genom samverkan kommer bidra till att vi når våra mål. Vill ni kan ni göra ett årshjul kring detta för att belysa att det är viktigt med året-runt-tänk. Boom. Klart. Nu har vi sparat in minst en dag till som vi kan ägna åt att fundera kring hur vi tänker kring regionala bussar och hur man egentligen ska ta sig runt om man anländer klimatsmart med tåg till vår hållbara destination.

 

4. MÅLGRUPP

Förmodligen vill vi även få in något om målgrupp och här är det i stort sett bara kopiera och klistra in då det finns riktigt bra underlag här Visit Swedens Målgruppsguide >>  . Rent generellt så använd begrepp som “Aktiv Naturälskare”, “Nyfikna Upptäckare” och “Livsnjutare” sedan addera “barnfamilj”. Om du vill gå lite överkurs så nämn något om Närregion (+2 h), Nationellt (Typ Storstadsregionerna) och Internationellt (Holland, Finland, Danmark, Tyskland och England). Check på den. 

KORT OM NODER

Många strategier har börjat inkludera noder, det vill säga bryta ner strategin på olika geografiska områden. Det är riktigt bra. På Fjällräven hade vi till exempel mål för både produktkategorier (ryggsäckar, byxor osv) samt på kontinent, land och regionsnivå nedbrutet på distributionskanal (egna fysiska butiker, e-handel, tredje part osv)

“Genom att bryta ner strategin på geografiska områden och inte bara ”teman” kan man även sätta lite press på oss företagare”

 Genom att bryta ner strategin på geografiska områden och inte bara ”teman” kan man även sätta lite press på oss företagare. Här skulle jag önska att verksamheter i respektive nod, om man vill bidra till strategin, lägger korten på bordet och gör tydligt om man bara tänker åka med eller har som ambition att bidra till ytterligare utveckling. När det är klart kan man sammanställa satsningarna och göra en tydlig 5-årsplan för respektive nod. Identifiera gemensamma hot och möjligheter och notera hur samverkan mer eller mindre uppstår av sig själv. Kan man stärka planen med offentliga satsningar så desto bättre. Nu börjar vi bli mer konkreta. Jag gillar det.

VAD GÖR VI NU?

Ja du, om vi kan konstatera att vi förmodligen redan har rätt bra koll på vår övergripande vision, våra mål och teman samt kanske börjar tänka kring noder så är det ju dags för det mest spännande arbetet. Att ta ut strategierna till konkreta handlingsplaner. Det är här jag önskar vårt fokus kunde ligga. Vi måste lära oss att bli mer konkreta. Vi tar det en gång till – besöksnäringen måste bli mer konkret och i förväg planera infrastrukturen för det vi har som mål ska hända.

Jag vill även passa på att redan i förväg be om ursäkt om jag trampade på någon tå. Men jag tror det här är viktigt.  Min upplevelse är att de strategier vi inom besöksnäringen gjorde 2015 mer liknade önskelistor.  Skillnaden mellan en strategi och en önskelista är att den ena är nedbruten i tydligt tidsatta och budgeterade handlingsplaner med ansvariga utförare med relevanta mål som är samordnade mellan relevanta instanser. Nu får vi en ny chans.

“Nu får vi en ny chans att skapa strategier som gör vårt arbete betydligt enklare de kommande fem åren!”

En ny chans att se till att vi blir mer konkreta. Att vi inte går vilse i vackra formuleringar eller fastnar i layouten av strategin utan att vi faktiskt tillsammans skapar trovärdiga dokument som vi därefter skrider till handling efter. En strategi som styr länsstyrelsers, kommuners och verksamheters prioriteringar så vi undviker onödig friktion ute i genomförarledet.

Jag ser fram emot det arbetet.
Nu kör vi.
/ Jerry

EN SISTA SAK!

Vill ni ha lite inspiration och konkreta tips kring vikten av att vi alla verkligen bidrar till förverkligandet av strategin och hur vi tillsammans går vidare och skapar tydliga handlingsplaner där samverkan ökar effekten som därefter utgör grunden till effektiva marknadsplaner så hör av er.

“Vi företagare har ibland rätt orimliga förväntningar och vi måste lära oss att bidra aktivt”

Bara för att destinionationsbolagen ofta håller i taktpinnen i strategiarbetet får vi inte hamna i ett läge där turismföretagare sitter och håller tummarna att en handfull personer på närmsta ”Visit-bolag” ska lösa allt. Vi företagare har ibland rätt orimliga förväntningar och vi måste lära oss att bidra aktivt. Tillsammans får vi det att hända.