2. LÅT OSS DISKUTERA MYNDIGHETERS GRATIS TURISM-AKTIVITETER 

2014 avslöjade konkurrensverket att myndigheternas osunda Konkurrens mot små- och medelstora företag ökar. Nu utökas gratis campingplatser med aktiviteter som gratis guidade vandringar och gratis lekland.
– Visst är branschen nu mogen att reda ut vem som ska göra vad?

Redan innan jag började arbeta inom besöksnäringen förvånades jag av de gratisaktiviteter som offentliga myndigheter erbjuder turister. Myndigheter erbjuder inte gratis bilservice eller klipptider till besökare så varför ska man ge bort exempelvis guidade vandringar? Framförallt då lokala företag redan erbjuder just dessa upplevelser?

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. I sin rapport “Förenkla och förbättra för företagen inom besöksnäringen” från 2015 konstaterar man att offentliga aktörer allt för ofta bortser från konkurrenslagens bestämmelser. Därför uppmuntrar Visita varje kommun, landsting och myndighet att ta fram en policy för vilka verksamheter de ska bedriva och hur detta ska ske utan att begränsa konkurrensen.

“Detta beteende vore helt orimligt inom andra stora näringar och jag kan inte låta bli att fundera på hur det kan komma sig att vi 2017 inte kommit längre inom besöksnäringen.”

I Sverige har vi jämfört med andra länder en relativt stor offentlig sektor. Detta har sina fördelar, men en regeringsrapport visar att detta även leder till att det i Sverige finns en högre grad av konkurrens mellan det offentliga och det privata än i andra länder. Detta kan inte fortsätta om vi ska hävda oss på en internationell besöksmarknad. Det är en stor nog utmaning att konkurrera på en internationell marknad för att också behöva utmanas av offentliga gratiserbjudanden.

 

VARFÖR ANLITA EN GUIDE NÄR DU KAN GÅ GRATIS MED OSS?

År 2015 beräknades exportvärdet av Svensk turism till drygt 110 miljarder kronor, vilket är mer än dubbelt så mycket som den svenska järn- och stålexporten. Att myndigheter ger bort näringens produkter eller tjänster vore helt orimligt inom andra näringar och jag kan inte låta bli att fundera på hur det kan komma sig att vi 2017 inte kommit längre inom besöksnäringen. Redan 2005 belyste Svenskt Näringsliv problematiken i sin rapport Osund Kommunal konkurrens. Här konstaterar man att problemet är störst i storstadskommunerna och Norrlandslänen. “Framförallt Västerbotten, Gävleborg, Norrbotten och Västernorrland ligger högt upp på listan över de mest utsatta länen.”

osund konkurrens

En av de aktörer som känt av ökningen av gratisaktiviteter är guideföretaget High Coast Walkabout.
Ökningen av gratis guidade vandringar för både utländska och svenska turister slår självklart hårt mot oss guideföretag, säger Bengt Wallin som sett en nedgång i och med det ökade utbudet av Naturums gratisvandringar kring Skuleberget och Skuleskogens Nationalpark.

DEN OSUNDA KONKURRENSEN ÖKAR

Så vad har hänt sedan 2005? Tyvärr konstaterar Konkurrensverket i en rapport från 2014 att den osunda konkurrensen från kommunala företag ökar. Ett av de främsta områdena för osund konkurrens är återigen besöksnäringen och mer specifikt restaurang, konferens och camping. Hur kan detta tillåtas fortsätta och till och med öka?

Kommunala företag konkurrerar med privata företag i allt större omfattning. Konkurrensverket 2014

Vi återvänder till Skuleberget i Höga Kusten. För precis som Konkurrensverkets rapport visar så ökar den osunda konkurrensen även här. Här bedriver offentliga myndigheter sedan tidigare gratis världsarvsmuseum, gratis camping samt gratis vandringar. Nu investerar man miljonbelopp för att bredda sitt erbjudande till turisterna med en gratis “Upptäckarpark”.

I lokaltidningen framgår att detta ska bli ”något annat än en vanlig lekpark” som byggs vid rastplatser. Miljonbelopp investeras när man ska bli ett alternativ till befintliga lekland bara någon kilometer bort. Till SVT förtydligar Naturums personal den turistiska målsättningen och hoppas att ”satsningen på sikt ska ge sitt lilla bidrag till att ännu fler besökare väljer att stanna till vid Naturum.”
Parken ska väcka lust och nyfikenhet för världsarvet. Här ska visas exempel på landhöjningen, en naturvägledning och här ska man möta överraskningar. säger landshövding Gunnar Holmgren stolt över nytillskottet bland de offentliga gratisaktiviteterna. 

Kortfattat innebär konkurrenslagen att staten, kommuner och landsting inte ska skänka bort eller sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen.

Att man för varje ytterligare gratisaktiviteter slår ännu en spik i kistan för det befintliga leklandet med fyra sommaranställda, närliggande campingar och guideföretag som nu överväger lägga ner ägnas inte en tanke. Besöksnäringens aktörer får följa utvecklingen i media där myndigheternas representanter förväntansfullt berättar att man hoppas någon kunglighet dyker upp för att inviga gratisattraktionen.

Svensk besöksnäring, vi har minst sagt en del att reda ut.

SKISSER PÅ UPPTÄCKARPARK: Gratis campingplatser, gratis guidade vandringar och nu Upptäckarpark med fri entré. När turismen i Höga Kusten växer passar myndigheterna på att satsa miljoner på att öka andelen besökare till just sin turismanläggning vid Skuleberget. Detta slår hårt mot närliggande små och medelstora besöksnäringsföretag.

Var går egentligen gränsen? Gratis kaffe till bilister? Gratis fika till besökare? Gratis utlåning av skidor till den intilliggande slalombacken? Gratis stugby? Låt oss reda ut detta så att alla parter förstår spelreglerna.

FÖRSLAG: Låt oss sätta tydligare gränser!

2014 avslöjade Konkurrensverket att den osunda konkurrens mot små och medelstora företag fortsätter öka. Detta går tvärt emot de uppmuntrande ord företagare ofta får höra på besöksnäringsdagar. Jag vet inte om det beror på att man blundar för problemet eller att man inte känner till det.  Oavsett anledning så är det tydligt att om Svensk besöksnäring ska locka fler besökare och våga anställa fler medarbetare så måste turismföretagarna få klarhet i vilka produkter myndigheter får och planerar att skänka bort gratis till de hitresta turisterna och vilka företagare kan bedriva utan osund konkurrens.  Visita rekommenderar “varje kommun, landsting och myndighet att ta fram en policy för vilka verksamheter de ska bedriva och hur detta ska ske utan att begränsa konkurrensen”. Det vore en bra start. Gränsdragningen behöver göras tydlig för att ge företagare möjlighet att fatta affärsmässiga beslut.

Låt mig återigen göra tydligt att det pågår många bra initiativ och jag är övertygad om att det inte finns någon myndighet som medvetet vill konkurrera ut besöksnäringens företag. Många gör ett bra jobb. Men om vi ska göra en uppriktig och omsorgsfull ansträngning att ta Svensk besöksnäring till nästa nivå måste vi fatta bra beslut i samtliga led samt våga diskutera både möjligheter och hot mot en ökad omsättning och sysselsättning. Besöksnäringen – vi har en del att reda ut! >>

MER OM DESTINATIONSUTVECKLING OCH PLATSMARKNADSFÖRING
– 8 byggstenar för ett starkt besöksmål >>
– 5 faktorer som krävs för att lyckas som turismföretagare >>