WORKSHOP:
STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN

Jag förvånas ständigt över hur företag, organisationer och personer som har otroliga möjligheter på något sätt inte lyckas ta tillvara på dem. Några slarvar i strategiarbetet och i hopp om snabba resultat går man direkt till taktiska handlingar. Resultatet blir då att de ofta missar de riktigt stora möjligheterna eller inte riktigt lyckas precisera vad de vill uppnå för att därefter inom något år förundras över att de stora resultaten uteblir. Andra företag har en olycklig tendens att om och om igen slarva i utförandet. Otydliga målsättningar, brist på ansvarsfördelningar och resursramar samt en oförmåga att nyttja sitt nätverk gör att handlingsplanerna inte genererar de effektiva resultat som borde vara möjliga. Jag tycker det är otroligt onödigt. Därav denna workshop. 

Vad gör vi?
Under denna workshop varvar vi teori med praktiska exempel och ni får möjligheten att grundligt gå igenom ert företag eller organisation. Hur ser nuläget ut? Vilka är era stora möjligheter och hot och vilka bör ni ta vidare in i strategin? Hur tar vi tillvara på de idéer vi bär på och hur skapar vi en effektiv handlingsplanen där vi säkerställer att alla känner sig passionerade för att uppnå resultat? Efter denna workshop har ni tagit ett steg närmre en tydligare riktning för hela företaget och vilka strategier och handlingar som bör genomsyra alla företagets aktiviteter.

Flera företag eller fokus på bara er?
Workshopen kan antingen utföras under exempelvis en branschdag där flera företag deltar och arbetar med just sitt varumärke eller fokuserat på enbart ert varumärke och där ni samlar ledningsgruppen, marknadsavdelningen eller personalen och tillsammans arbetar ut er varumärkesplattform.

Utmärkt för: Företag och organisationer. Utvecklingsdagar för nätverk och destinationsbolag.
Pris: 25 000 kr ex moms (Ev. resor och boendekostnader tillkommer)
Vid fler än 5 deltagande företag 30 000 kr ex moms (Ev. resor och boendekostnader tillkommer)

“Detta fick oss att inse att vi verkligen behöver ta vara på våra möjligheter hela vägen från strategi till handlingsplan.”
Red Wolf Studios

“Detta var riktigt bra. Ett väldigt tydligt och systematiskt sätt att gå från tankar till handling.”
Unika Butiker

“Detta fick oss att bli medvetna om att vi måste bli bättre på att fokusera våra insatser för att ta företaget till nästa nivå.”
Vildmarksdata

1. NULÄGESANALYS
Var är vi nu?

Innan ni planerar vilka steg ni ska ta måste ni förstå var ni är idag. Med hjälp av två olika modeller inleder vi med en djupdykning i de faktorer som har störst påverkan på ert företag.

2. VISION & MÅL
Var skulle vi kunna vara?

En bra vision och tydliga mål engagerar människor, är greppbar och ger energi. Vi tittar på faktorer som gör en bra vision och målsättning innan vi därefter ser över er och utmanar om/hur den skapar en enad riktning och ett driv.

3. MÖJLIGHETER & UTMANINGAR
Vad kan vi utveckla?

Utifrån gapet mellan nuläget och er vision samt målsättning analyserar vi vilka som är era största möjligheter och utmaningar för att nå era mål. Steg för steg försöker vi fokusera på vad som är viktigast och vad som därefter blir basen för er strategi.

4. STRATEGI
Vilka vägar tar vi?

Nu har vi äntligen tillräckligt med insikter för att specificera en strategi för de närmsta åren. Målsättningen är att kunna fokusera begränsade resurser och tid på de faktorer som ger högst avkastning och bygger varumärket.

5. IDÈSKAPANDE
Hur gör vi det?

Vi går igenom hur man utifrån strategin föder stora idéer och koncept för att därefter inse vikten av att kunna filtrera, fokusera och prioritera bland alla möjliga handlingar. Resultatet blir basen till er handlingsplan.

6. HANDLINGSPLAN
Vad? Hur? När? Vem?

Vi går igenom exempel på hur ni sätter samman effektiva handlingsplaner som underlättar för er att uppnå era kort- och långsiktiga mål. Detta ger en en tydlig överblick över vilka aktiviteter som ska göras samt hur, av vem, när och varför de ska göras.

7. NÄTVERK OCH PERSONAL
Vilka kan vi samarbeta med?

Människor är ofta den viktigaste faktorn för att förverkliga handlingsplanen. I detta skede ser vi över om kompetensen finns internt eller vilka åtgärder och/eller nätverk som behövs för att genomföra handlingsplanen.

8. UTVÄRDERING
Hur gick det för oss?

Vi säkerställer att vi är överens om hur vi utvärderar resultatet av strategin och handlingsplanen. Vad är vi nöjda med och hur kommunicerar vi när något inte framskrider som planerat?

RED WOLF STUDIO
Stockholm: Aug 2012

Foto Ataljen Uggla ville utveckla sitt varumärke. Jag anlitades för två workshops Varumärke samt Strategi och Handlingsplan. Tillsammans tog vi fram en ny varumärkesplattform samt en stratagi för hur man skulle utveckla företaget. Idag har Uggla bytt namn till Red Wolf Studio och arbetar med kunder som Synsam, Lindt Chocklad, Filippa K, UNICEF och många fler.
Om företaget: Red Wolf Studio >>

PRIMUS
Stockholm: Okt 2012

Friluftsföretaget Primus ville ta nytt grepp om varumärket och anlitade mig för två workshops – Varumärket samt Strategi och Handlingsplan. Vi gick igenom allt från kärnvärden till produktutveckling. Idag har Primus genom ledning av sin nye marknadschef genomgått en total omvandling. Produkterna vinner priser världen över och varumärket talar ett språk som attraherar friluftsfolk över hela världen.
Om företaget: Primus >>

MJÄLLOMS TUNNBRÖD
Ullånger: 2013 – 2014

Sveriges äldsta tunnbrödsbageri Mjälloms Tunnbröd upplevde att de behövde stärka sitt varumärke och bli tydligare i sitt marknadsföringsarbete. Tillsammans arbetade vi ut en varumärkesplattform, långsiktig strategi och marknadsplan för 2014 och 2015. Idag visar Mjälloms Tunnbröd på en fantastisk tillväxt och bedriver själva ett fantastiskt marknadsarbete.
Om företaget: Mjälloms Tunnbröd >>

TURISMFÖRETAGARE I
DESTINATION SUNDSVALL

Sundsvall: 13:e/27:e April 2016

Efter en lyckad föreläsning om Destinationsutveckling anlitades jag av Timrå, Ånge och Sundsvall kommun för att genomföra två workshops för Turismföretagare inom Destination Sundsvall. Totalt deltog tolv företag och tillsammans arbetade vi ut en Varumärkesplattform och en Strategi för respektive företag.
Om företaget: Destination Sundsvall >>