WORKSHOP II:
FRÅN VISION TILL STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN

Har du en bild av vad du vill uppnå och vill hitta en systematik i hur du ska ta dig dit. Eller ser du mängder av möjligheter men känner att du inte riktigt vet hur du ska ta tillvara på dem? Då är denna workshop för dig. Vi arbetar oss igenom tre områden 1) Din produkt och/eller tjänst  2) Dina medarbetare  3) Marknaden och blandar teori med praktiska verktyg och arbetsdokument som du kan fortsätta arbeta vidare med hemma.

De sex stegen vi går igenom är en förutsättning för de flesta turismföretag och destinationer som vill ta nästa steg. Den metodiska ordningen och stödet från Jerry gör att de flesta företag har goda förutsättningar att under dagen skapa grunden till en tydligare strategi och effektiva handlingsplaner för att utveckla sin destination eller turismföretag.

Under dagen arbetar vi oss igenom:
1) Nuläget
2) Vision och Mål
3) Möjligheter och Hot
4) Strategier
5) Idé Skapande
6) Handlingsplaner

Utmärkt för: Mindre och medelstora företag i besöksnäringen samt destinationsbolag.
Pris: 29 000 kr ex moms (Ev. resor och boendekostnader tillkommer)
Deltagare: Max 10 företag. 1-5 representanter per företag.
Tid: 08:30 – 17:00. Kan gärna kombineras med mingel efter workshop. 

“Vi anlitade Jerry för att genomföra en strategiworkshop med några av destinationens företagare. Det blev så populärt att vi arrangerade en andra runda med än fler besöksnäringsföretag.”
Mia Karlsson, VD Höga Kusten Turism

“Det här var riktigt bra. Vi anlitade Jerry för att leda en heldag i strategin för vårt Näringslivsbolag. Tydligt och systematiskt!”
Maria Åslin, Marknadschef Näringslivsbolaget Sundsvall

GÅ FRÅN VISION TILL EN FOKUSERAD STRATEGI OCH EFFEKTIV HANDLINGSPLAN

1) NULÄGE

Innan ni planerar vilka steg ni ska ta måste ni förstå var ni är idag. Med hjälp av tre olika modeller djupdyker vi i de tre faktorer som har störst påverkan på ert företag – produkt/tjänst, medarbetare och marknaden.

2) VISION OCH MÅL

En bra vision och tydliga mål engagerar människor, är greppbar och ger energi. Vi tittar på faktorer som gör en bra vision och målsättning innan ni får tid att tydliggöra er vision och målsättningar för de kommande fem åren.

3) MÖJLIGHETER OCH HOT

Utifrån gapet mellan var ni befinner er idag och er vision och mål – får du efter lite teori tid att analysera vi vilka som är era största möjligheter och utmaningar för er utveckling. Steg för steg försöker vi fokusera på vad som är viktigast och vad som därefter blir basen för er strategi.

4) STRATEGIER

Nu har vi äntligen tillräckligt med insikter för att specificera en strategi för de närmsta åren. Vi ser över hur en strategi kan se ut och därefter får du tid att börja formulera just er strategi utefter personal, nätverk, budget och tid.

5) IDÈ GENERERING

Innan vi går från strategi till handlingsplan försöker vi se hur vi kan tänka lite större, jag kallar det “think big” där vi föder stora idéer och koncept för att därefter “think small” – filtrera, fokusera och prioritera bland alla möjliga åtgärder. Resultatet blir basen till er handlingsplan.

6) HANDLINGSPLANER

Med en vision, mål, strategi och idéer går igenom exempel på hur ni sätter samman effektiva handlingsplaner som underlättar för er att uppnå era kort- och långsiktiga mål. Detta ger en en tydlig överblick över vilka aktiviteter som ska göras samt hur, av vem, när och varför de ska göras.

WORKSHOPS INOM TURISM

WORKSHOP I
PLATSVARUMÄRKE
– 8 BYGGSTENAR TILL ETT STARKT BESÖKSMÅL

Tillsammans går vi igenom grunden i ett starkt platsvarumärke och bygger steg för steg upp er destination eller turismföretag. Totalt går vi igenom åtta moduler där vi varvar teori och exempel från besöksnäringen med eget arbete. En riktigt populär workshop där upp till 10 företag kan delta.
Tid: Heldag 08:30 – 16:30
Pris: 29 000 kr ex moms, resa och boende.

MER OM WORKSHOP I:
8 Byggstenar till ett Starkt Besöksmål >>

 

WORKSHOP II
STRATEGI & HANDLINGSPLAN
– 6 STEG SOM FÅR DET ATT HÄNDA

Med de åtta byggstenarna arbetar vi under denna workshop fram en tydlig strategi som sedan mynnar ut i en effektiv handlingsplan för varje deltagande turismföretag. Tempot är högt men tack vare arbetsdokument kan arbetet fortsätta löpande i den egna verksamheten.
Tid: Heldag 08:30 – 16:30
Pris: 29 000 kr ex moms, resa och boende.

MER OM WORKSHOP II:
6 steg till Strategi och Handlingsplan >>

 

WORKSHOP III
PLATSMARKNADSFÖRING
– UPPMÄRKSAMHET, FÖRTROENDE OCH FLER BESÖKARE

Social media erbjuder turismföretagare en otrolig möjlighet att bygga sitt platsvarumärke och locka till besök. Men hur går man egentligen väga för att få bästa möjliga interaktion och spridning och hur vet man att kampanjerna verkligen fungerar? Under denna workshop går vi igenom grunden i social media.
Tid: Halvdag 3 timmar.
Pris: 19 000 kr ex moms, resa och boende.

MER OM WORKSHOP III:
Kommer våren 2018