WORKSHOP III:
PLATSMARKNADSFÖRING

Med en tydlig vision, strategi och handlingsplan är det en pusselbit kvar – platsmarknadsföring. Under denna workshop arbetar vi oss igenom hur er region eller ditt besöksnäringsföretag får uppmärksamhet och bygger förtroende som genererar fler besökare. Fokus ligger på sociala medier. Då vi under den första halvtimman repeterar essensen i Workshop I och II kan denna workshop genomföras fristående.

Ge er region och era företagare verktygen som behövs för att lyckas!

Under workshopen sammanfattar Jerry mer än 15 års erfarenhet av hyllad marknadsföring. Modeller som gett resultat och gjort att Jerry röstats fram till Sveriges bästa Marknadschef, skapat en av Sveriges starkaste destinationssidor på Facebook och blivit flerfaldigt hyllad för sitt arbete med Fjällräven och med att sätta Höga Kusten och FriluftsByn. Missa inte denna chans att plocka russinen ur kakan och baka in dem i just er turismverksamhet.

Den metodiska ordningen och stödet från Jerry gör att de flesta företag har goda förutsättningar att under dessa timmar skapa grunden till en mer effektiv kommunikation som ökar antalet besökare. Halvdagen går igenom:

A) BASEN I PLATSMARKNADSFÖRING
Värderingar, Strategi, Målgrupp, Medarbetare, Egenskaper och Särskiljning.

B) VERKTYGEN SOM GER UPPMÄRKSAMHET, BYGGER FÖRTROENDE OCH LOCKAR TILL BESÖK
1) Hemsida – vad Nivå I och Nivå II
2) Så syns du på Google (SEO + My Business)
3) Facebook
4) Video och Ljud.
5) Instagram
6) Influencers

C) HUR NI BÖR TÄNKA
Innehåll, Sammanhang och Distribution. Tre parametrar som påverkar allt.

Utmärkt för: Mindre och medelstora företag i besöksnäringen samt destinationsbolag.
Pris: 25 000 kr ex moms (Ev. resor och boendekostnader tillkommer)
Deltagare: 10 företag. 1-5 representanter per företag. (Fler företag är möjligt men minskar tiden för återkoppling)
Tid: 3-4 timmar.

Det har aldrig varit enklare att nå ut, men det har aldrig varit så svårt att få andra att bry sig. Så hur gör man? Det går vi igenom!

I kommunikation ser de flesta bara toppen av ett isberg. Vi backar tillbaka och ser på de viktigaste delarna från Workshop I och II för att påminna oss om grundarbetet.

Social media exponerar ert företag, därför är det viktigt att alla i företaget är med på resan. Gör hemläxan – sedan kan vi ta fram magneterna för att få fler att vilja besöka er. (Lägg megafonerna åt sidan.)

Det handlar om att få uppmärksamhet och bygga förtroende som konverterar till besök. Vi går igenom hur du bör tänka.

Det finns många kanaler, men vilka är mest effektiva för dig? Vi blandar teori med exempel och låter dig arbeta med just din verksamhet.

Vill man veta något så Googlar man. Så ser du till att du syns! Vi går igenom teori och praktik innan du får arbeta med just ditt företag.

Vi går igenom de mest kostnadseffektiva kanalerna och du får lära dig hur just du kan nå ut till fler och öka din försäljning.

WORKSHOP I
PLATSVARUMÄRKE
– 8 BYGGSTENAR TILL ETT STARKT BESÖKSMÅL

Tillsammans går vi igenom grunden i ett starkt platsvarumärke och bygger steg för steg upp er destination eller turismföretag. Totalt går vi igenom åtta moduler där vi varvar teori och exempel från besöksnäringen med eget arbete. En riktigt populär workshop där upp till 10 företag kan delta.
Tid: Heldag 08:30 – 16:30
Pris: 29 000 kr ex moms, resa och boende.

MER OM WORKSHOP I:
8 Byggstenar till ett Starkt Besöksmål >>

 

WORKSHOP II
STRATEGI & HANDLINGSPLAN
– 6 STEG SOM FÅR DET ATT HÄNDA

Med de åtta byggstenarna arbetar vi under denna workshop fram en tydlig strategi som sedan mynnar ut i en effektiv handlingsplan för varje deltagande turismföretag. Tempot är högt men tack vare arbetsdokument kan arbetet fortsätta löpande i den egna verksamheten.
Tid: Heldag 08:30 – 16:30
Pris: 29 000 kr ex moms, resa och boende.

MER OM WORKSHOP II:
6 steg till Strategi och Handlingsplan >>

 

WORKSHOP III
PLATSMARKNADSFÖRING
– UPPMÄRKSAMHET, FÖRTROENDE OCH FLER BESÖKARE

Social media erbjuder turismföretagare en otrolig möjlighet att bygga sitt platsvarumärke och locka till besök. Men hur går man egentligen väga för att få bästa möjliga interaktion och spridning och hur vet man att kampanjerna verkligen fungerar? Under denna workshop går vi igenom grunden i social media.
Tid: Halvdag (3-4 timmar)
Pris: 25 000 kr ex moms, resa och boende.

MER OM WORKSHOP III:
Platsmarknadsföring >>

 

Så marknadsför ni er i det nya medielandskapet!
Marknadsföring En Ny Era >>

Grunden i all destinationsutveckling!
När destinationer växer >>

Så får ni uppmärksamhet och bygger förtroende som leder till besök!
Platsmarknadsföring >>