BESÖKSNÄRINGEN
– VI HAR EN DEL ATT REDA UT!

November 2016
Redan idag har besöksnäringen blivit en basnäring med ett imponerande exportvärde. Det finns även många goda exempel på samspelet mellan myndigheter och besöksnäringen som bidar till en fortsatt positiv utveckling. Men det finns även en del “barnsjukdomar” som vi behöver få bukt med, om vi ska tillvarata vår fulla potential. Därför hoppas jag att vi under 2017 kan diskutera:

1) Myndigheters gratiscampingar >>
2) Myndigheters gratis turismaktiviteter >>
3) Bristen på dialog >>

För potentialen är enorm. Vi kan erbjuda allt från unika naturvistelser till särskiljande smak- och kulturupplevelser.

Vi vill och kan bidra med turismupplevelser, skatteintäkter och ökad sysselsättning, inte minst på landsbygden och bland ungdomar. Men då kan inte myndigheterna å ena sidan uppmuntra fler till att starta turismföretag för att kort därefter ge bort våra produkter gratis till de hitresta turisterna.

Jag hoppas detta inlägg kan få fler att öppna ögonen för dessa tre utmaningar och hjälpa till att bidra med lösningar som för oss framåt.

Tillsammans kan vi göra det möjligt.

/ Jerry Engström, Turismentreprenör och Föreläsare och Workshopledare inom platsmarknadsföring och destinationsutveckling.